Díszpolgári címmel tüntették ki dr. Beer Miklós váci megyéspüspököt

-Adj hálát a múltadért, tedd a dolgod a jelenben, de mondj igent a még ismeretlen jövőre is. Ezen a mai napon megköszönjük, amit kaptunk, tesszük a dolgunkat, és merünk igent mondani az ismeretlen jövőre.  Amit tesztek szívvel tegyétek, hivatástudattal, elkötelezettséggel. – hangsúlyozta Dr. Beer Miklós  pénteken, az egyházasgergei Szent József Katolikus Szakközépiskola és Szakiskola 25 éves jubileumi ünnepségén, ahol díszpolgári címet is átvehetett a váci megyéspüspök.

Az ünnephez kötődő megemlékezés előtt dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Varga Pálné intézményvezetővel megkoszorúzta Szent József atya emléktábláját. Ezt követően a környékbeli papjai táraságában /13 fő/ a főpásztor szentmisét celebrált és elmondta, hogy a 25 évvel ezelőtt meghalt pedagógus édesanyja jutott eszébe, aki odaátról velünk együtt imádkozik értünk, hogy megértsük az Úr szándékát, hogy tovább tudjuk adni az ő gondoskodó szeretetét a ránk bízottak felé.  A szentbeszédében idézte Szabó József alapító atya elhangzott szavait: „Legyen szeretet és biztonságot nyújtó otthonunk ez az iskola!”

„Ebben az iskolában, egyházmegyénk egyetlen szakmunkásképző intézményében kézzel foghatóan felkészítik a nevelők a növendékeket, a diákokat, hogy az ő tudásukkal, munkájukkal és a szakma szeretetével tudjanak gondoskodni sokakról, melyet csak igazi szolgálattal és missziós munkával lehet elérni – „mondta dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. Kifejtette: „25 év kerek évforduló, negyed évszázad. Ahogy Varga Pálné igazgató nő is utalt rá, a hitnek köszönhető, akik a 25 év alatt már végzősként tovább mentek, lélekben itt vannak velünk. Ez mindnyájunk ünnepe, hogy meg tudjuk mutatni mai világunkban, a társadalmunkban, hogy igen lehet jó szakemberként munkahelyet találni és jó szakemberként lehet gazdagítani az egész társadalmunkat. Ez az ünnep az életről szól. Az egymásról való gondoskodásról.”

A szentmise után ünnepi köszöntők következtek. Varga Pálné intézményvezető mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal, szorgalmukkal és imáikkal segítik az intézményt. – A hitnek köszönhető, hogy ez az intézmény 25 évvel ezelőtt megalakult. Az, hogy fent is maradt, az itt kialakult közösségnek az érdeme.

Erről a közösségről Teréz anya szavaival elmondhatjuk: „Én meg tudom tenni, amit te nem, te meg tudod tenni, amit én nem, együtt nagy dolgokra vagyunk képesek.”

Hozzátette: „Boldog vagyok, hogy 20 éve dolgozom ebben az iskolában, igazgató helyettesként és immáron 4 éve igazgatóként irányítom az intézményt. Hisszük, hogy a gyermekeket szeretni és biztatni kell, hogy egészségesen fejlődjenek és iskolánkban igyekszünk biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra képességeik szabad kibontakozásához. Nagyot alkotni csak összefogva, közösen lehet, amint az ünnepben is a legszebb és legfontosabb az együttlét.”

Az igazgatónő megköszönte a 2008-ban megalakult egyházi TISZK támogatását, a Fenntartónak a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának, valamint Dr. Beer Miklós Püspök atyának az elmúlt 15 év segítségét, hogy az intézmény meg tud felelni a kor igényeinek.

Saint-Esupery így ír: „Egy magányos kődarab mindig csak kő marad.

Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.

Ezt követően Révay Endre polgármester és Maksáné Kovács Krisztina, az EKIF gazdasági igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. A tanulók kulturális műsora után az Egyházasgerge Község Önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki dr. Beer Miklós váci püspököt.  Ezen erkölcsi elismeréssel fejezte ki a település a tiszteletét és háláját a közösség érdelében kifejtett tevékenységéért.

Az ünnepség után az intézményben 25 év 25 percben összeállítást tekinthették meg a vendégek, majd ünnepi ebéddel zárult az emlékezetes nap.

N. Bartanusz Andrea