Felszentelték a béri Malom Udvar kápolnáját

Május 13-án virágdíszben várta a csörgedező patak mellett megépített béri kis kápolna a szentmisére érkező híveket, helyieket és vendégeket. Nem mindennapi eseményre várt díszbe öltözötten! Katolikus hagyományaink szerint az elvégzett munkát megáldjuk, érte hálát adunk. Így történt most is. A kápolna, az udvar is megtelt hívekkel, akik meghatottan követték a szentmise szertartását, hallgatták Dr. Varga Lajos segédpüspök szavait, és dicsőítették az Urat.

„Vácott, 1720-ban Althann Mihály Frigyes püspök (1718–34) a Fő téren külön házat építtetett a papnevelő intézet, vagyis a váci szeminárium számára, amelyet Borromeo Szent Károly tiszteletére szenteltek fel, annak kápolnájával együtt. Az oltárkőn szereplő adatok tanúsága szerint 1777-ben szentelhették fel az új főoltárt, amelybe két ókeresztény vértanú ereklyéit zárták. Az oltárkövön lévő felirat tanúsítja, hogy a felszentelésekor Migazzi Kristóf bécsi érsek volt a váci egyházmegye adminisztrátora, aki 1780-ra befejeztette a szeminárium új épületének építkezését a székesegyház mellett. A régi szeminárium épületét a Fő téren, 1885-ben Migazzi püspök a betegápoló irgalmas rendnek adományozta.„– olvashatjuk a főoltárról.

Az irgalmas rend 2017-ben felújításokat kezdett a kápolnán, a régi barokk berendezéstől megváltak. Ekkor Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök közbenjárásával az oltár Béren, a Bánfi családnál talált otthonra, akik újra alapították az egyházköszséget és megteremtették a Mária zarándok útvonalon a katolikus hitgyakorlás feltételeit.

A megnyitó beszédet Maczó László, Bér polgármestere tartotta, aki köszöntötte a megjelent vendégeket, külön köszöntve Dr. Varga Lajost, a Váci Egyházmegye segédpüspökét, Márti József plébánia kormányzót, Balla Mihály országgyűlési képviselőt, Őexcellenciája Maria Fe Pangilinan a Fülöp szigetek rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Skuczi Nándort, a Megyei Közgyűlés elnökét, Bíró Annát, a Miniszterelnöki hivatal pályázati koordinátorát, Budai István dandártábornokot, Balassagyarmati BV parancsnokát, Vass Miklóst, a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökét, a települések polgármestereit és Dr. Hajas Pál címzetes egyetemi tanárt.

Balla Mihály országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy a Bánfi család nagy álma vált valóra. A turisztikai látnivaló mellett a lélekkel foglalkozhatnak, náluk az imádság hangjai is otthonra lelhetnek. – Kívánom azt, hogy mindig ide találjanak azok, akik valamiféle vigaszra, lelki támogatásra várnak.

A vízszentelést követően a püspök meghintette a kápolnát, annak falait és elhangzott a felszentelési ima.

Dr. Bánfi Ferenc a béri egyháztanács elnöke, a kápolna egyik megálmodója köszöntő beszédében kitért a település komoly értékeire: „Ezeket az értékeket meg kell becsülni, meg kell találni, meg kell őrizni, nemcsak a magunk, hanem a jövő számára is. A köszönet hangján kell szólnom az Váci Egyházmegye méltóságai felé, akik nem csak meghallgatták szavunkat, hanem segítettek is abban, hogy itt béren a Malom udvarban ma a hitnek és a szeretetnek ezt a kis házát, ennek az ajtaját kinyithattuk.”

Bánfi Annácska (7 éves), Olvasmány a jelenések könyvéből elhangzott pár sora tette még színesebbé ezt a napot: „Íme, az Isten hajléka az emberek között. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: ”Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” Akkor a trónon ül ő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!”

„A hajlék nagyon fontos az ember számára.” – kezdte beszédét Dr. Varga Lajos segédpüspök. „Amikor házat építünk magunknak, akkor megóvjuk saját életünket az idő viszontagságaitól és megteremtjük egyben a családi otthon melegét is.” Végezetül köszönet mondott mindazoknak, akik segítséget nyújtottak abban, hogy ez a hajlék elkészüljön és szolgálja az itt élő emberek, az ide látogatók üdvösségét.

A rendezvény zárásaként Dr. Hajas Pál átadta a pápai áldással felruházott nemes bort, majd a Muzsla Együttes műsorát láthatták a vendégek.

N. Bartanusz Andrea