Megható ünnep: a salgótarjáni Jézus Szíve Plébánia szentmiséje

A salgótarjáni Jézus Szíve Plébánia szentmisén ünnepelte meg a templombúcsú napját, vasárnap, a templom felszentelésének nyolcvanötödik évfordulóján. Az ünnep üzenete: Legyen kapaszkodónk a múltunk, hogy abból építhessük tovább a jövőnket!


A szentmise előtt megkoszorúzták a templomalapító első plébános, Demeter Bertalan atya emléktábláját, majd az ünnepi szentmise keretében Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök ereklyéjének ünnepélyes elhelyezésére került sor a templomban.

A templomot példás összefogással 1932-ben kezdték el építeni, majd Jézus Szentséges Szívének tiszteletére éppen 85 évvel ezelőtt, 1933. júl. 30-án szentelték fel mintegy ötezer ember jelenlétében a helyi és a környékbeli hívek nagy örömére. A templombúcsú azóta is jelentős ünnep az egyházközösségben, ilyenkor közösen emlékeznek a templom múltjára, adózva az elődök emléke előtt, erőt merítve a folytatáshoz.


Az egyházközség vezetősége az ereklyét Nagycsütörtökön, Vácon vetteát dr. Beer Miklós püspök atyától. Az ereklye különlegessége és helyi vonatkozása, hogy 1938 májusában, amikor a püspök Salgótarjánban járt a ferences templom orgonájának felszentelésén, a plébániát is felkereste. Most visszatért, hogy tiszteletüket tegyék előtte, imádkozva közösségükért, városukért, országukért.
A Váci Egyházmegye főpásztora prédikációjábanpárhuzamot vont az 1930-as évekkel és napjainkkal: összeköti a közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, 2020-ban (korábban 1938-ban volt Budapesten). A főpásztor gondolataiban megidézte a múltat, szólt a templomépítőkről, és arra biztatta a közösséget, hogy viseljék szívükön a templom sorsát.


A szentmise végén a hívő közösség együtt imádkozott Boldog Meszlényi Zoltánhoz, ezekkel a szavakkal: „Mindenható örök Isten, aki Boldog Meszlényi Zoltán püspököt és vértanút apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted, add meg, kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvallva élhessünk. Add, hogy aki a mi vidékünkről származott és apostoli szavait nekünk is hirdette, legyen Salgótarjánnak és vidékének pártfogója szent trónod előtt! Kérünk, tekints szenvedésekben bővelkedő áldozatos életére, és amint ő egykor szavával és példájával a rábízottak segítségére volt, úgy most mi is érezzük hatékony közbenjárását.”


A meghívottak köszöntése után került sor az emlékplakettek átadására: dr. Kásáné Meszlényi Líviának, Boldog Meszlényi Zoltán unokahúgának, a templom belő építését végző Bóna Kovács Károly gyermekeinek, Tollár Ferencné Tihanyi Katalinnak, a templomépítő Tihanyi Kálmán lányának, Fogarasi Ferencné Ligetvári Valériának, aki jelen volt a templomszentelési ünnepen 1933-ban,és az egyházközség első megkereszteltjeinek:Lászlók Józsefnének és Szép Józsefnének. A templomtervező dr. Fábián Gáspár hozzátartozóinak későbbi időpontban adják át az ajándékot. Ezt követően köszöntötték a jelenlévő atyákat is, köztük a Püspök Atyát, akit mint születésnapját is ünneplő főpásztort köszöntöttek.

A szentmisén koncelebráltak Varga András salgótarjáni esperes-plébános atya, Hlédik László, a felvidéki Ipolyság plébánosa, a templom korábbi lelkipásztora, valamint Gellért Ottó a Máriás Papi Mozgalom egyházmegyei felelőse.

N. Bartanusz Andrea