Hajtsuk meg fejünket: XIV. Egyházmegyei Találkozó Szentkúton

A jó Isten ajándéka ez, hogy újra egymás hitéből táplálkozhatunk. Minden találkozón alkalmunk van arra, hogy együtt imádkozzunk, együtt kérjük a jó Istent, hiszen Jézus azt mondja, „ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20) és „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.” (Mt 18,19). – hangsúlyozta Dr. Beer Miklós főpásztor Mátraverebély-Szentkúton, a XIV. Váci Egyházmegyei találkozón.

Június 30-án, szombaton, Szentkúton rendezték meg az idei váci egyházmegyei találkozót, amit egykor azzal a céllal hívták életre, hogy a hívők a közös imádságok és a színvonalas programok megtekintése után feltöltődve térjenek haza.

A mai nap a forráshoz való visszatalálást hivatott üzenni, egy lelki készület, amikor az ember bűneit leteszi, amelyek elzárnak bennünket Istentől, az út tisztává válik, amin keresztül Jézus színe elé mehetünk.

A gyóntatások után lelket emelő Vox Mirabilis kamarakórus ünnepi hangversenye következett, majd Orosz Lóránt kegyhelyigazgató „Jelek a liturgiában” katekézisét hallhatták a hívek.

A találkozó mottója megegyezik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottójával: „Minden forrásom belőled fakad.”, mellyel az Eucharisztikus kongresszusra készülünk. De nem csak az eucharisztiára, hiszen Szentkútnak a vize forrás, amely szintén hitből fakad, hitből fakadóan gyógyít és vezet minket el a hitre.”

Dr. Beer Miklós püspök úr ünnepi szent miséjében megköszönte, amit az elmúlt években a Váci Egyházmegye kapott.
„Külön köszönöm ezt a katekézist, amit a mai találkozónkon kaphattunk Lóránt atyától. Én is olyan fontosnak érzem azt, hogy a hitünkben visszataláljunk a forrásunkhoz, Jézus Krisztushoz és őt kérdezzük meg, hogy mit üzent általa az Atya. „- mondta a főpásztor, majd így folytatta: „Készülünk az Eucharisztikus Kongresszusra, egyre inkább érezzük a felelősségünket, hogy a világ felé, Európa felé mi magyarok szeretnénk reménységet adni. Éppen az által, hogy tudjuk, hogy kinek hittünk és biztosak vagyunk, hogy Urunk Jézus szeretete megőriz bennünket az ő szent lelke által.”

A szentmise elején beteg testvérünkért imádkoztak:
„Hajtsuk meg fejünket, valljuk meg gyöngeségeinket, ismerjük el bűneinket, hibáinkat és bizalommal kérjük Urunk Jézus megbocsájtó szeretetét.”

A körmenetet a Dűvő népzenei együttes koncertje, a közös litánia, a zarándokok és a vásárolt kegytárgyak megáldása tette feledhetetlenné.

Varga András atya kérdésünkre elmondta, hogy nógrádsápi kezdeményezésre, Püspök úr felkarolásával jött létre a 2005-ben az egyházmegyei találkozó. Minden évben valamely közösség felvállalja és szinte 1 éven keresztül készül rá, hogy az oda érkező egyházmegye területéről odaérkező zarándokokat fogadják és lelkileg olyan programot biztosítsanak, ami megerősíti, és lelkileg feltölti őket.

Hozzátette, mint a mottó is mutatja -„Minden forrásom belőled fakad.”- „valóban Istenből fakad életünk minden forrása, aki egyedül tudja táplálni és gondozni az ember életét.”

N. Bartanusz Andrea