Nagy volumenű fejlesztések kezdődnek a Gyürky-Solymossy kastélyt övező parkban

A bátonyterenyei Gyürky–Solymossy-kastély kertje (Fotó: Hizsnyai Sándor)

A bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastélyt övező parkban több beruházás valósul meg, amelyek egymáshoz kapcsolódva komplex szabadidős, turisztikai és szolgáltató funkció együttest alakítanak ki. A TOP-2.1.2-16-NG1-2017-00004 projektje keretében a kastély déli szomszédságában található volt gazdasági épületek és cselédlakások (később szolgálati lakások) újulnak meg, emellett a keleti oldalon található mintegy két hektáros angolkert részt is felújítják és tanösvényt alakítanak ki.

A bátonyterenyei Gyürky–Solymossy-kastély kertjében található volt gazdasági épületek és cselédlakások (később szolgálati lakások) helyi védettség alatt álló épületei jelenleg leromlott állapotban vannak, ugyanakkor elhelyezkedésük a kastélykertben tervezett egyéb turisztikai szolgáltatásokhoz illeszkedő funkciók kialakítására teszi őket alkalmassá. A tervezett fejlesztés célja egy, a helyi kézműves és gasztronómiai hagyományokat megjelenítő bemutató és vendéglátó tér kialakítása. Az épületek felújításával három-négy látványos bemutató műhely (pl. pálinkafőzde, pékség, helyi specialitásokat készítő hagyományos berendezésű konyha, sörfőzde stb.) valamint a kapcsolódó tároló, bemutató és vendéglátó helyek kerülnek kialakításra. A fejlesztés célja elsősorban épület- és épületgépészeti elemek felújítása és a közös használatú terek egy részének berendezése.

Az egyes műhelyek kialakítása, a szükséges eszközök beszerzése és működtetése a leendő bérlők feladata. A felújítás mellett sor kerül az épület környezetének az új funkciókhoz való illesztésére és a növényzet megújítására is. A bemutató tér alkalmassá válik termékbemutatók, kézműves tanfolyamok, főzőiskolák megvalósítására is, amihez néhány oktató tér is kialakításra kerül, elősegítve a helyi termékek megismertetését, népszerűsítését. A tervezett fejlesztések jól illeszkednek a Kastélykertben tervezett többi turisztikai, vendéglátó szolgáltatáshoz is (Játszóház, Rendezvényház, Palóc Porta, kiállítások stb.) ezzel növelve a településre látogató turisták tartózkodási idejét is. Az épület rekonstrukciója mellett a fejlesztés fontos része a Kastélykert dél-keleti részének megújítása funkcióval való megtöltése. A területen emellett egy tanösvény jön létre, amely bemutatja az angolpark jellegzetességeit, jellemző növényeit, növénytársulásait és természeti értékeit. A tanösvényen sétautak, pihenő helyek kerülnek kialakításra, amelyek illeszkednek az itt található megújítandó növénycsoportokhoz. A tervezett fejlesztések gazdasági hatásának növelése érdekében szoft tevékenységként a helyi identitást, helyi termékek népszerűsítését szolgáló program kerül megvalósításra, amely részeként a termelői együttműködések, közös megjelenések és új értékesítési csatornák megszervezése a fő cél.

Rendezvényközpont és játszóház is épül

A bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastélyt övező parkban több beruházás valósul meg, amelyek egymáshoz kapcsolódva komplex szabadidős, turisztikai és szolgáltató funkció együttest alakítanak ki. Ezek a fejlesztések négy különböző projekt keretében valósulnak meg, funkciójukban összekapcsolódnak, de egymástól elhatárolt fejlesztési elemeket érintenek a Kastélypark területén, amelyek a következők: TOP-2.1.2-16-NG1-2017-00004-es projektet már ismertettük, a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00004 „Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén” című projekt során rendezvény-és konferenciaközpontot alakítanak ki a volt Művelődési Házból, és megszépül a nyugati oldali kertrész is. A TOP-2.1.2-16- NG1-2017-00004 „Megújuló városi terek az új generációk számára Bátonyterenyén” című projekt keretében játszóházat alakítanak ki a volt Művelődési házból és megújul a Kastélykert tava is. Az „Interreg SK-HU Palóc porta” című projektje során helyi kismesterségek bemutatására alkalmas kézműves ház kerül kialakítása a leromlott állapotú volt szolgálati lakásokból a Népkert út mellett.